IMPLANTY – SZOKUJĄCA PRAWDA.

Implanty – szokująca prawda. Powiększanie piersi u kobiet przeprowadza się na świecie od przeszło 50 lat u 10 mil kobiet rocznie. Zabieg ten jest najpopularniejszym wśród różnorodnych operacji plastycznych. Podczas przeprowadzenia pierwszych zabiegów powiększania piersi kobietom wszczepiano w gruczoły naftę i tłuszcz zwierzęcy ale po II Wojnie Światowej Japończycy opracowali rozpowszechnioną z czasem na cały […]

ZASADY KOLEJNOŚCI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ LECZNICZYCH

Ustawa z 22 VIII 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DZ U Jedn. z 2008r nr 164 poz. 1027) w art. 20 stanowi ze świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalu i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia się pacjentów.Ustawa z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i […]

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA

Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich padł ofiarą błędu lekarskiego w związku z udzielaniem świadczeń medycznych potrzebujesz doświadczonego i wykwalifikowanego pełnomocnika do reprezentowania Twoich praw przed sądem jako oskarżyciela posiłkowego. Błąd lekarski to każda czynność lub zaniechanie lekarza w zakresie diagnozy (rozpoznania) i terapii (błędu w leczeniu ) sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy […]

BŁĘDY OKOŁOPORODOWE

Jeżeli Tobie lub komuś z Twoich bliskich została wyrządzona szkoda w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonego porodu potrzebujesz doświadczonego i wykwalifikowanego pełnomocnika do obrony Twoich prawi dochodzenia roszczeń. O szkodach okołoporodowych mówimy wówczas gdy nieprawidłowo przeprowadzono poród w wyniku którego doszło do kalectwa noworodka, szeregu powikłań lub do jego śmierci.

PRZYMUS LECZENIA

Przymus leczenia jest wyjątkiem od autonomii jednostki decydowania o poddaniu się leczeniu. Wprowadzono go dla ochrony zdrowia publicznego (szczepienia ochronne, przymusowe leczenie narkomanów i alkoholików którzy nie ukończyli 18 roku życia, chorych wenerycznie, chorych na gruźlicę płuc lub innej choroby zakaźnej oprócz AIDS jak również dla ochrony osób niepoczytalnych (z powodu stanu psychicznego lub wieku). […]

BŁĘDY LEKARSKIE

Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich padł ofiarą błędu lekarskiego w związku z udzielaniem świadczeń medycznych potrzebujesz doświadczonego i wykwalifikowanego pełnomocnika do obrony Twoich praw i dochodzenia roszczeń. Błąd lekarski to każda czynność lub zaniechanie lekarza w zakresie diagnozy (rozpoznania) i terapii (błędu w leczeniu) sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej w zakresie […]

MEDYCYNA ESTETYCZNA – BŁĘDY

Jeżeli Tobie lub komuś z Twoich bliskich została wyrządzona szkoda w wyniku przeprowadzenia zabiegu z zakresu medycyny estetycznej potrzebujesz doświadczonego i wykwalifikowanego pełnomocnika do obrony Twoich prawi dochodzenia roszczeń. Medycyna estetyczna to wszelkie zabiegi w tym z zakresu chirurgii plastycznej i kosmetycznej dotyczące poprawiania wyglądu zewnętrznego, usuwania wad urody lub innego rodzaju defektów fizycznych. Przesłankami […]

ZAKAŻENIA SZPITALNE

Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich uległ zakażeniu w związku z udzielaniem świadczeń medycznych potrzebujesz doświadczonego i wykwalifikowanego pełnomocnika do obrony Twoich praw i dochodzenia roszczeń. Przez zakażenie rozumie się wszelkie zakażenia które wystąpiły w związku z udzielaniem świadczeń medycznych okresie od 48 – 72 godzin od udzielenia takiego świadczenia. Ze statystyk wynika że […]

PRZESZŁOŚĆ UŻYWANEGO SAMOCHODU

W nowym roku 2018 z łatwością sprawdzisz bezpłatnie na portalu Historiapojazdu.gov.pl przeszłość samochodów sprowadzanych z za granicy i zarejestrowanych w Polsce podając nr rejestracyjny i VIN oraz datę pierwszej rejestracji. W bazie danych znajdują się informacje dotyczące samochodu takie jak czy był powypadkowy, uszkodzony, niedopuszczony do ruchu, czy służył jako taxi, czy miał przekręcony licznik, […]

Przewiń na górę