prawo jazdy po 4 czerwca 2018r

poszukiwania z wykrywaczem metalu prawo jazdy po 4 czerwca 2018r - dwuletni okres próby
prawojazdy 

Proszę zapoznać się ze zmianami obowiązującymi  kierowców którzy nabędą uprawnienia do prowadzenia pojazdu po 4 czerwca 2018 

 

 Jeżeli  otrzymacie Państwo prawo jazdy po 4 czerwca 2018r według nowych przepisów   każdy kierowca  zostanie objęty dwuletnim okres próby w trakcie którego, będzie musiał 

 

  1. zaliczyć obowiązkowy teoretyczny kurs doszkalający oraz  przejść obowiązkowe szkolenie praktyczne. Będzie się to wiązało z dodatkowymi kosztami wynoszącymi po 300 zł.  
  2.     wszyscy kierowcy którzy uzyskali prawo jazdy po 4 czerwca 2018r mają obowiązek jazdy pojazdami z oznakowaniem w postaci  okrągłej nalepki z symbolem  zielonego listka  klonowego na białym tle  niezależnie od tego czy prowadzą pojazd mechaniczny będący ich własnością czy prowadzą  samochód pożyczony . Nalepka musi być umieszczona z przodu i z tylu pojazdu  przez osiem miesięcy .
  3. Kierowca po zdanym egzaminie na prawo jazdy nie będzie mógł przez okres ośmiu miesięcy podjąć pracy  zawodowej jako kierowca.Okres ten może zostać jednak przedłużony decyzją starosty   na dalszy czas. 
  4. 4. W terminie pierwszych ośmiu miesięcy  próby od zdanego egzaminu na prawo jazdy kierowca będzie musiał stosować się do bardziej rygorystycznych ograniczeń prędkości.W  obszarze zabudowanym nie będzie mógł przekraczać prędkości 50km/h a poza obszarem zabudowanym 80km/h. Prowadząc pojazd na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej nie będzie mógł przekroczyć prędkości 100 km/h.
  5. Wszystkie wyżej opisane zmiany będą obejmować również tych kierowców którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadku ponownego przekroczenia liczby 24 pkt otrzymanych za  naruszenie przepisów ruchu drogowego w ciągu pięciu lat od wydania skierowania na kurs reedukacyjny.Kurs taki będzie kosztować kierowców 500 zł a czas jego trwania będzie wynosił cztery dni.Jednakże gdy w ciągu 5 lat od zakończenia kursu kierowca ponownie przekroczy 24 punkty karne będzie musiał przystąpić ponownie do egzaminu na prawo jazdy tak jakby ubiegał się o uprawnienia pora pierwszy .
Katarzyna Ciesielska 

Adwokat