Przymus leczenia

alt Przymus leczenia jest wyjątkiem od autonomii jednostki decydowania o poddaniu się leczeniu.

 

Przymus leczenia
Przymus leczenia

Przymus leczenia jest wyjątkiem od autonomii jednostki decydowania o poddaniu się leczeniu. Wprowadzono go dla ochrony zdrowia publicznego (szczepienia ochronne, przymusowe leczenie narkomanów i alkoholików którzy nie ukończyli 18 roku życia, chorych wenerycznie, chorych na gruźlicę płuc lub innej choroby zakaźnej oprócz AIDS jak również dla ochrony osób niepoczytalnych (z powodu stanu psychicznego lub wieku).

W takich wypadkach brak zgody pacjenta na dokonanie zabiegu jest zastępowany orzeczeniem sądu.

Jednakże każdorazowo w braku zgody pacjenta na przymusowe leczenie musi on być poinformowany o przysługujących mu środkach odwoławczych.

W razie stosowania w sposób nieuprawniony przymusu leczenia pacjentowi przysługują roszczenia w postaci zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Katarzyna Ciesielska

Adwokat