Błędy okołoporodowe

alt Jeżeli Tobie lub komuś z Twoich bliskich została wyrządzona szkoda w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonego porodu

  • Błędy okołoporodowe
    Błędy okołoporodowe

Jeżeli Tobie lub komuś z Twoich bliskich została wyrządzona szkoda w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonego porodu potrzebujesz doświadczonego i wykwalifikowanego pełnomocnika do obrony Twoich prawi dochodzenia roszczeń.

O szkodach okołoporodowych mówimy wówczas gdy nieprawidłowo przeprowadzono poród w wyniku którego doszło do kalectwa noworodka, szeregu powikłań lub do jego śmierci. 

Katarzyna Ciesielska

Adwokat